Delovno mesto pomočnika vzgojitelja

Zahtevana izobrazba je srednja strokovna, srednja splošna, izobraževanje vzgojiteljev.

Trajanje zaposlitve: določen čas, 6 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: ne

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

Vrsta prijave: kandidat naj posreduje po pošti pisno vlogo za zaposlitev