Enota Jurček

Enota stoji na sončnem griču v naselju Škale. V njej je prostor za dva oddelka. Primestno okolje nudi neizčrpne možnosti za spoznavanje in pridobivanje izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi. Obisk sosednjih kmetij in gozdov spodbuja otroke k raziskovanju in odkrivanju. Na ogled kulturnih prireditev in predstav se otroci iz starejših skupin večkrat peljejo v mesto Velenje. Veliko je sodelovanja s starši in krajevno skupnostjo (taborniki, gasilci, OŠ Škale). Da bi lahko zagotovili mesto v enoti v domačem okolju čim večjemu številu otrok, so nam na POŠ Škale prijazno odstopili prostor za skupino najstarejših otrok, kjer deluje tretji oddelek enote Jurček.

Odgovorna vodja: Marijana Ferenc
Telefon: (03) 898 24 05; 051 649 210
E-pošta: tinkara@vrtec-velenje.si