Enota Najdihojca

Enota Najdihojca je bila zgrajena leta 1970 v centru mesta na Prešernovi cesti. Bila je prva namensko zgrajena enota, namenjena opravljanju dejavnosti predšolske vzgoje.
V pritlični zgradbi je osem prostornih igralnic, ki imajo neposreden izhod na veliko igrišče.
Dva pokrita atrija omogočata bivanje na prostem tudi v slabem vremenu. V vrtcu  oblikujemo oddelke za otroke v starosti  od 1 do 6 let. Strokovni delavci skrbijo za aktivno sodelovanje z mestno knjižnico in drugimi institucijami, ki so v neposredni bližini: Galerija, Dom kulture, Velenjski grad, OŠ Gustava Šiliha, Glasbena šola itn. Stik z naravnim okoljem omogoča bližina travnikov, gozda, reke Pake in nenazadnje zelenice in gredice na dvorišču vrtca.
Dva oddelka najstarejših otrok bivata v igralnicah, ki sta urejeni na OŠ Gustava Šiliha, v dveh igralnicah pa sta nameščena razvojna oddelka.
Odgovorna vodja: Andreja Popržen
Telefon: (03) 898 24 22; 051 650 368
E-pošta: najdihojca@vrtec-velenje.si