FIT DAN

V Jurčku je FIT dan potekal po načelih FIT pedagogike, ko so otroci iz mlajše skupine že v dopoldanskih urah na postavljenem poligonu barvno razvrščali žoge in jih prenašali preko različnih postaj. V eni izmed postaj so krepili zgornji del telesa in razvijali moč ramenskega obroča, ob gibalni dejavnosti pa je bila za njeno nadgradnjo dodana kognitivna naloga (pihanje žoge pred seboj pri potisku po klopi), pri kateri smo vključili še razvoj govornega aparata in posledično govora otrok.

Starejša skupina je v gozdni igralnici najprej skupaj z otroki sestavila naravni poligon, pri katerem so bile ovire korenine in veje ter ostali naravni material, ki so ga našli v gozdu. Pri premagovanju ovir so otroci razvrščali in prenašali palice, liste ter kamne, tudi kostanjeve ježice! Po vsaki premagani postaji pri poligonu so otroci izvedli različne gibalne naloge (počep, poskok, stoja na eni nogi, ipd.) za katere smo se dogovorili že pri sami pripravi.

V skupini najstarejših otrok na podružnici OŠ Škale smo se za izvedbo FIT dneva, s FIT himno (kot se za FIT dogodek spodobi!) odpravili na šolsko igrišče! Tematika travniških živali je vodila v raziskovanje otrok preko načrtovanja iz otroških pobud, gibanja, sodelovanja, skupnega reševanja problemov ter seveda zabave, rezultati pa so se zrcalili v naši skupni evalvaciji, ki smo jo izvedli ob koncu. Hidracijski kotiček je bil na razpolago ves čas!

Otroci tudi sicer vsakodnevno izpostavljajo, da so njihove najljubše dejavnosti v vrtcu povezane z gibanjem (na prostem ali v igralnici).

FIT pozdrav iz Jurčka!