GASILCI OBDARUJEJO

Gasilci prostovoljnega društva Vinska Gora in Bevče gasijo tudi praznične želje in tako obdarijo otroke vrtca Mlinček.

HVALA!