GUSARSKO DOPOLDNE S PIKO

Sredi morja črna vihra,

sredi vihre črn brod,

sredi broda pisano jadro,

sredi jadra bela smrt – Heja bumbarasa….