Janko in Metka

Ob materinskem dnevu smo za starše pripravili predstavo, dramatizacijo pravljice Janko in Metka. Na koncu predstave so otroci prejeli bučen aplavz ter se posladkali z lizikami.