KJE SEM DOMA?

Slovar slovenskega knjižnega jezika opiše dom kot prostor, hišo, kjer kdo stalno živi, od koder izhaja, na primer: družina ima v mestu lep dom; urediti si dom; koliko imaš do doma…

Raziskovanje strokovne literature in opazovanje hiš v zaselku, nas je pripeljalo do širšega razmišljanja (in uprizoritve na zemljevidu) vasi Škale, torej širšega okolja, v katerem prebiva večina otrok iz skupine. Otroci so narisali (opisali) svoj dom po spominu, njihovi lastni percepciji, po kateri dojemajo prostor in z njim povezane vsakodnevne dogodke: vsak dom ima svojo zgodbo.

Zelo pomembna je orientacija, ki nam omogoča vedeti kje smo in kam želimo. Dom in vrtec sta danes povezana s cesto: eden od otrokovih vsakodnevnih opravkov je prav zagotovo vožnja z avtomobilom v vrtec in nazaj. Stari starši so otrokom povedali, da v njihovih časih ni bilo tako…

Pasavček pa pravi: red je VEDNO pas pripet! (otroci so ga razumeli, kaj pa starši?)

Preko igre se učimo: predvsem zato, da lahko pridemo tja, kamor smo se namenili!

Pozdravček iz Škal