Krašenje smrečice

Krasimo skupno smrečico s Pikinimi pikami, ki smo jih izdelali sami.