LUTKOVNA IGRICA »DOBRI SNEŽAK«

V okviru projekta letošnjega leta Lutke, sva z otroci izdelali lutke, za katere so tudi otroci dali pobude in predloge, kako jih izdelati. Ob primerni predpripravi sva zgodbo približali otrokom. Potem, ko sva strokovni delavki odigrali prvo predstavo, sva vse nadaljnje prepustili otrokom samim. Nastali so odlični dialogi in otroci so zelo uživali.