Mojca Pokrajculja – koroška ljudska pripovedka

Mojca Pokrajculja je pometala hiško in med smetmi našla krajcar…

Seznanili smo se s koroško ljudsko pripovedko Mojca Pokrajculja, kateri smo z zanimanjem prisluhnili. Ponazorili smo gibanje živali, ki so nastopale v zgodbi in nato zgodbo prenesli še na papir.