Nadstandardni programi

Poleg rednega programa, ki je oblikovan na osnovi splošno-veljavnega vsebinskega programa Kurikula za vrtce, v našem vrtcu izvajamo tudi druge, obogatitvene in dodatne dejavnosti, ki jih lahko umestimo med nadstandardne programe.

Kljub temu, da je že v času rednega programa poskrbljeno za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja, ponujamo dejavnosti, ki so bile v preteklih letih dobro sprejete tako s strani otrok, kot s strani staršev in ustanoviteljice.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI