Prednostna naloga

V šolskem letu 2022/23 izvajamo prednostno nalogo z naslovom:

SE LAHKO IGRAM S TEBOJ?

Povezujemo elemente Eko vrtca, Zdravega vrtca, Fit pedagogike, Gozdnega vrtca in NTC učenja.

Cilj, ki mu bomo sledili na vseh področjih dejavnosti in na vseh področjih otrokovega razvoja:

  • Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

Nadaljujemo tudi z izvajanjem usmeritev v okviru prednostnih nalog preteklih let.

  • ozaveščati otroke, da smo povezani z naravo in da smo del družbe, da smo od njiju odvisni in zanju tudi odgovorni,
  • ozaveščati zaposlene in starše, da z lastnim zgledom in odgovornim ravnanjem največ prispevajo k vzgoji za odgovorno ravnanje otrok,
  • spodbujati k izražanju občutij, izkušenj, idej, teorij, razlag, zamisli in mnenj na verbalni ravni in skozi druge »jezike« izražanja,
  • skrbeti za profesionalno in osebnostno rast zaposlenih in dvigati raven kakovosti dela v vrtcu.