Programi

V Vrtcu Velenje izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih, dnevne in poldnevne programe. Omenjeni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. V oddelke so pod posebnimi pogoji vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami.

Dnevni program traja od  šest do devet ur dnevno. Izvajamo ga dopoldne in izmenično (v enoti Lučka). V tem programu preživijo otroci najdalj časa, zato jim v njem ponujamo tudi največ obogatitvenih dejavnosti, ki se navezujejo na vsa področja dejavnosti.

V prilagojeni program so vključeni otroci, ki imajo manjše primanjkljaje na specifičnih razvojnih področjih in so ob dodatni strokovni pomoči strokovnjakov z različnih področij (specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, socialni pedagogi, psihologi, …) na podlagi Odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali Zapisnika multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo vključeni v redne oddelke. Otroci z večjimi razvojnimi primanjkljaji pa so, prav tako na podlagi Odločbe ali Zapisnika, vključeni v razvojne oddelke. V razvojnih oddelkih za otroke skrbijo specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter pomočniki vzgojiteljev. Načrtujejo delo za vsakega otroka posebej na podlagi individualiziranega programa in se interdisciplinarno povezujejo z drugimi strokovnimi in zdravstvenimi službami, pri katerih je otrok obravnavan.