Vizija

Vsak otrok, vključen v naš vrtec je drugačen, vsak prinaša s seboj drugačna pričakovanja izkušnje, potrebe in želje. Težko je upoštevati vse, vendar se bomo trudili slediti razvojnim značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika, vključenega v naš vrtec.

Sproti bomo ugotavljali in zagotavljali visoko raven kakovosti Vrtca Velenje, jo dopolnjevali in nadgrajevali, ter omogočali preplet ustvarjalnih in sodelovalnih odnosov med otroki, njihovimi starši, zaposlenimi in lokalno skupnostjo.

Spodbujali bomo sodelovanje in dogovarjanje vseh vpletenih v vzgojno izobraževalni proces ter omogočali sodelovalno izražanje idej, predlogov in pomislekov pri iskanju različnih poti, ki vodijo k skupnim ciljem vizije vrtca.