Obogatitvene dejavnosti

Prvo starostno obdobje, oddelki 1-3

 • Slikanica moja prijateljica
 • Dnevno taborjenje ob vrtcu
 • Likovni natečaji (posamezniki)
 • Predstave za otroke v enoti
 • Fit- gibanje za veselje
 • Projekt »Varno s soncem«
 • Projekt »Zeleni nahrbtnik«
 • Projekt »Eko vrtec«
 • Projekt »Fit kobacaj«

Kombinirani oddelki in oddeli 3-4 letnih otrok

 • Starši in otroci beremo skupaj
 • Fit – gibanje za veselje
 • Družinska rekreacija
 • Dnevno taborjenje ob vrtcu
 • Likovni natečaji (posamezniki)
 • Predstave za otroke v enoti
 • Projekt »Varno s soncem«
 • Projekt »Zeleni nahrbtnik«
 • Gledališki abonma Vrtca Velenje
 • Projekt »Eko vrtec«
 • Projekt »Zdrav vrtec«
 • Fit Mravljice

Drugo starostno obdobje, oddelki 4-6

 • Predšolska bralna značka
 • Fit vadba
 • Elementi športne značke »Mali sonček«
 • Ciciban planinec (posamezni oddelki)
 • Cici Vesela šola (posamezni oddelki)
 • Pevski zbori (posamezne enote)
 • Dnevno taborjenje ob vrtcu
 • Likovni natečaji (posamezniki in skupine)
 • Gledališki abonma Vrtca Velenje
 • Projekt »Varno s soncem«
 • Projekt »Zeleni nahrbtnik«
 • Projekt »Zdrav vrtec«
 • Projekt »Eko vrtec«
 • Projekt »Pasavček«
 • Projekt »Kinozaver«
 • Vrtec na smučeh
 • Fit Mravljice