Obvestila

Pozdrav v novo vrtčevsko leto

Spoštovani otroci in starši,

dobrodošli v našem velikem vrtcu, ki je drugi največji samostojni vrtec v Sloveniji in trenutno šteje 83 oddelkov in 1395 otrok. Imamo privilegij, da živimo v prelepem mestu, ki je z vseh strani obdano s travniki in z gozdovi, kar je za našo dejavnost izjemnega pomena. Otrokom lahko ponujamo bivanje v naravi, hkrati pa se lahko vključujemo v dejavnosti, ki se dogajajo v mestu. Kot Eko vrtec skrbimo za lastno zdravje, za čisto okolje, kar pomeni, da delujemo preventivno ter način razmišljanja, ki je prijazen do narave, prenašamo tudi na naše otroke v vrtcu.

Kljub razpršenosti in raznolikosti posameznih enot se povezujemo ter delujemo po enakih načelih – s skupnimi dejavnostmi iščemo poti, ki nas vodijo h glavnemu cilju – to je zadovoljen otrok.

V letošnji projektni nalogi z naslovom Se lahko igram s teboj? bomo spoznavali pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. Otroci bodo imeli možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).  Spoznavali bodo, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.  

Pridobivali bodo konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.) 

V utrinkih si lahko podrobneje ogledate, kaj vse smo že odkrili, kaj vse smo se že naučili, kdo vse nas je obiskal, kaj smo si ogledali, kako se igramo, se zabavamo, ustvarjamo.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki nam pomagate, da je življenje v vrtcu še bolj zanimivo, vsem, ki nas podpirate pri našem delu in se z nami veselite dosežkov, ki so na prvi pogled majhni, v resnici pa večji, kot si zmoremo predstavljati.

Nataša Doler, ravnateljica