Počitniške rezervacije

V času od 1. junija do 30. septembra lahko starši za svojega otroka uveljavljajo počitniško rezervacijo ali začasni izpis zaradi počitniške odsotnosti  otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačujejo v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Obračun počitniške rezervacije in izpisa se opravi za vsak počitniški mesec posebej. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v dveh zaporednih počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 20. maja. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka razporedi v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. Za otroke, ki imajo stalno bivališče v drugih občinah in obiskujejo Vrtec Velenje, obračunavamo oskrbnino na način, kot to določa občina, v kateri imajo stalno bivališče.

Več o počitniških rezervacijah otrok si lahko preberete v Sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje Občine Velenje, ki je pripet na oglasnih deskah v vseh naših enotah.

Za dodatne informacije sta vam na voljo Alenka Rozman (03 898 24 02, alenka@vrtec-velenje.si) in Damjana Polanec (03 898 24 10, 051 645 030, damjana@vrtec-velenje.si).