Potepanje po Velenje

Letos se bomo veliko potepali po našem mestu Velenju in ga raziskovali. Najprej smo se odpravili proti Šaleškemu gradu in mesto opazovali iznad tunela. Videli smo bloke in stolpnice v katerih živimo tudi mi. Opazovali smo promet in ugotavljali, kje so pomembnejše stavbe v Velenju. Videli smo avtobusno postajo in Velenjski grad. Naredili smo plakat našega mesta Velenja.