Dietna prehrana

PROTOKOL UVEDBE IN UKINITVE MEDICINSKO INDICIRANIH DIET V VRTCU VELENJE

V Vrtcu Velenje dietno prehrano uvedemo in ukinemo na podlagi potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka. ki je opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor.

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti lahko izda izbrani zdravnik na primarni ravni (ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine) ali specialist pediater usmerjen v področje na sekundarni ali terciarni ravni, v skladu z veljavno medicinsko doktrino. Na potrdilu je opredeljena tudi veljavnost predpisane medicinsko indicirane diete (trajno ali začasno). Trajna potrdila veljajo do preklica ali do izdaje potrdila o morebitni spremembi v dieti in jih ni potrebno obnavljati. Začasna potrdila veljajo do 1 leta in jih je potrebno redno obnavljati v skladu s predpisanim rokom veljavnosti. V nasprotnem primeru se začasno predpisana dieta, po poteku roka veljavnosti, prekine.

Starši ali skrbniki predložijo potrdilo o medicinsko indicirani dieti strokovnim delavcem/kam skupine, v katero je vključen otrok, ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete. Strokovni delavec/ka naredi 3 kopije potrdila in po enega posreduje v kuhinjo primarne enote, v kateri otrok biva, centralno kuhinjo in organizatorki prehrane, sam/a pa obdrži original potrdila.

Dietni jedilniki so načrtovani na podlagi pisnih navodil za posamezno alergijo in/ali intoleranco, ki jih pripravljajo klinični dietetiki in specialisti pediatri, usmerjeni v področje (npr. alergologijo, gastroenterologijo, endokrinologijo). Dietni obroki so glede na vrsto alergije ali druge prehranske omejitve načrtovani in izpeljani iz dnevnega jedilnika zdravega otroka. Tako izpeljani jedilniki dajejo čim manjši občutek drugačnosti v krogu sovrstnikov. Priprava, transport in serviranje dietne prehrane potekajo v skladu z internimi Smernicami priprave dietnih prehrane in Smernicami za manipulacijo z živili oz. pripravo hrane v igralnici. Vsakemu otroku z alergijo, intoleranco ali drugimi prehranskimi omejitvami se posebej posvetimo in mu poskušamo ponuditi čim širši nabor živil ter jedi, ki izključujejo le zanj nevarne alergene.

Pri prehranski oskrbi otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje, redno spremljamo najnovejša priporočila in dognanja stroke. Sodelujemo z Zdravstvenim domom Velenje in Pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter nenehno iščemo ustrezne načine za prilagoditev in popestritev varne, zdrave in okusne dietne prehrane.

V primeru strogih izločitvenih diet priporočamo osebno srečanje in posvetovanje s starši. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 051 370 314 ali pišite na e-poštni naslov ajda.oblak@vrtec-velenje.si.

Ajda Oblak,
organizatorka prehrane

Nataša Doler,
ravnateljica