Kultura prehranjevanja

Samopostrežni način prehranjevanja je prilagojen starosti in sposobnostim otrok. Doslej sta se izoblikovala 2 načina samopostrežnega prehranjevanja:

  • posebna servirna miza (otroci si hrano prinašajo na svoj prostor),
  • hrana se ponudi na mize v servirnih posodah (otroci sami ocenijo koliko bodo pojedli in si jedi porcionirajo na krožnik).

Predšolski otrok si z uporabo pribora (mazanje, rezanje), serviranjem (nalaganje, nalivanje) in pospravljanjem šele pridobiva in razvija spretnosti. Za pripravo in prehranjevanje imajo otroci dovolj časa. Ljudje imamo ob prehranjevanju različne potrebe. Nekateri jemo počasneje, drugi hitreje, nekateri se med obedovanjem radi pogovarjamo, ali uživamo v zasebnosti. Res je, da tak način terja več časa in več »packarije«, vendar se ob strpnosti strokovnih delavk otroci razvijejo v spretne in samostojne jedce. Spoznavajo osnove bontona prehranjevanja, prevzamejo strpnost, se naučijo počakati, vzeti čas za prehranjevanje in obedovati v družbi. Številni otroci so v družbi svojega prijatelja bolj odprti za novosti in željni urjenja spretnosti. Drug drugemu pomagajo, svetujejo in razvijajo zanimive razprave o prehranjevalnih navadah.