Splošne informacije za zunanje odjemalce kosil

V centralnih kuhinjah Vrtca Velenje pripravljamo kosila tudi za zunanje odjemalce. Število kosil za zunanje odjemalce je omejeno glede na število vpisanih otrok in zmogljivost centralnih kuhinj v enotah Lučka in Tinkara.

Jedilnik je enak otroškemu (2 – 6 let), porcija odraslega kosila pa je trikratna otroška količina. Cena kosila je 8,00 € z upoštevanim DDV. Plačilo se izvrši na osnovi izdane položnice.

Zunanji odjemalci prevzamete kosilo sami med 12.00 in 15.00 uro v izbrani kuhinji enote Vrtca Velenje. Možna odjemna mesta so v kuhinjah enot: Tinkara, Ciciban, Najdihojca, Vrtiljak ali Mlinček. Kosila nudimo vsak delovni dan, od ponedeljka do petka (od septembra do junija).

Termine in število kosil javite v izbrano kuhinjo najkasneje v petek za prihajajoči teden. Kosila je možno odjaviti do 7.00 ure za tekoči dan. V primeru, da ga ne odjavite pravočasno, se vam le-to obračuna.

Zunanji odjemalci kosila si morate sami priskrbeti komplet 3 prenosnih posod primernih za toplo hrano in eno posodo za hladne solate. Pred pričetkom sodelovanja morate podpisati Izjavo o seznanitvi zagotavljanja mikrobiološke neoporečnosti pripravljene hrane 2 uri od priprave (12.00 – 14.00) ob shranjevanju na sobni temperaturi. Eno podpisano izjavo vrnete nam, ena pa ostane vam.

Pojasnilo: V vrtcu Velenje se vsa hrana pripravlja v skladu smernicami HACCP in smernicami dobre higienske prakse. Zagotavljamo visok nivo notranjega nadzora in vodenja evidenc ter dokumentacije. Temperaturna meja, ki je označena kot varna, je za topla živila 63°C ali več. Hladna živila, ki so bila hranjena na temperaturi hladilnika (5-8°C) ali manj, se pred serviranjem temperirajo na 15-20°C. Jedi, ki vsebujejo jajca, meso ali posamezni večji kosi mesa predstavljajo potencialno tveganje za razvoj mikroorganizmov. Pri slednjih upoštevamo priporočilo 2 ur shranjevanja na sobni temperaturi. To je časovno obdobje, med katerim pripravljena hrana ostaja varna za uživanje.

Na podlagi zapisanega zagotavljamo mikrobiološko neoporečnost pripravljenih jedi 2 uri od priprave in razdeljevanja v prenosne posode (12.00 – 14.00) ob shranjevanju na sobni temperaturi. Torej čas, ko pripravljeno kosilo v prenosnih posodah stoji na prevzemnem pultu.

organizatorka prehrane,
Ajda Oblak

ravnateljica,
Nataša Doler

Odjem kosil v šolskem letu 2022/2023

DOPIS_zasedene-kapacitete_splet