Projekt Zelena mandala Turistične zveze Slovenije

Uspešno sodelovanje Vrtca Velenje in Turističnega društva Vinska Gora. To so mandale, ki smo jih pripravili najstarejši otroci vrtca Mlinček iz Vinske Gore. Na svojstven način smo prispevali k biotski raznovrstnosti, katere dan smo zabeležili, 22. maja, v okviru projekta Zelena mandala Turistične zveze Slovenije.

#zelenamandala; #tkuristicnazvezaslovenije; #turisticnodrustvovinskagora