Projekti

Poleg rednega programa, ki je oblikovan na osnovi splošno-veljavnega vsebinskega programa Kurikula za vrtce, v našem vrtcu izvajamo tudi druge, obogatitvene in dodatne dejavnosti, ki izvirajo iz različnih področij in projektov, v katere smo kot vrtec vključeni. S klikom na posamezni projekt lahko pridobite več informacij o tem, kaj so cilji projekta in kakšne dejavnosti se v okviru le teh v našem vrtcu izvajajo.