Eko vrtec

Vrtec Velenje se je v šolskem letu 2011-2012 vključil v mednarodni program Ekošola. Naše
prizadevno delo je bilo kmalu nagrajeno, saj smo 25. maja 2012 ob proslavi 60-letnice Vrtca Velenje,
katere se je udeležil tudi profesor Dane Katalinič, podpisali ekolistino in pridobili certifikat Ekošole.

25. septembra 2012 nam je na uradni podelitvi na Brdu pri Kranju takratni predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo Türk izročil zeleno zastavo. Podelitve so se udeležile ekokoordinatorke ob
spremstvu podžupana občine Velenje dr. Franca Žerdina.
Program Ekovrtca temelji na metodologiji 7 korakov: eko-odbor, okoljski pregled, eko-akcijski načrt,
nadzor in ocenjevanje, kurikulum – delo po učnem načrtu, obveščanje in ozaveščanje ter eko-listina.
Vrtec mora za ohranitev zelene zastave v vsakem šolskem letu izpolniti vseh sedem korakov.
Osnova eko-akcijskega načrta je izvajanje programov z okoljsko vsebino.
V vrtcu otroke seznanjamo z ločevanjem odpadkov in recikliranjem, sodelujemo pri izvedbi čistilnih
akcij, skrbimo za žive kotičke v igralnicah in zeliščne vrtičke ob vrtcu, prebiramo pravljice in si
pripravljamo predstave z okoljsko vsebino. Ob posameznih enotah smo posadili drevesa, s pomočjo
hišnikov smo uredili visoke grede, kompostnike. Med letom nas obiščejo čebelarji, gozdarji,
zeliščarji, v dogovoru s komunalnim podjetjem si lahko ogledamo odvoz odpadkov z ekološkega
otoka. Kljub temu, da je večina naših enot locirana v mestu, imamo v bližini vseh enot dovolj
raznolikih naravnih okolij za raziskovanje – travniki, gozd, obrežje reke Pake, sadovnjaki.
Skozi celotno šolsko leto izvajamo različne zbiralne akcije, z zbiranjem plastičnih zamaškov
sodelujemo tudi v dobrodelnih akcijah.
Strokovne delavke, ki so ekokoordinatorke posameznih enot, se med letom udeležujejo
ekokonferenc, strokovnih ekskurzij in posvetov, na katerih aktivno sodelujejo s predstavitvijo
strokovnih člankov, novo znanje pa posredujejo svojim sodelavcem.

ZBORNIK KRTEK LIGI 2017