Erasmus+

Krepitev kompetenc osebja za izboljšanje klime v oddelkih


V šolskem letu 2019 – 2020 se je Vrtec Velenje prvič vključil v program Erasmus+. S
projektom »Krepitev kompetenc osebja za izboljšanje klime v oddelkih« želimo vsem
strokovnim delavcem predstaviti pomen spremljanja in spodbujanja čustveno-socialnega
razvoja otrok, z namenom zagotavljanja dobrega počutja in sprejetosti vseh otrok ter
zagotavljanju ustrezne klime v oddelkih. Občutek sprejetosti ter dobro počutje vsakega
posameznika spodbudno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja ter tudi na zaupanje
staršev v ustanovo in strokovne delavce. Otroci, ki imajo dobro razvite čustveno-socialne
kompetence, se bolje znajdejo v novih situacijah, samostojnejši so tako pri navezovanju
stikov kot pri reševanju sporov. Preko udeležbe na izobraževanjih v Sloveniji in tujini bodo
članice tima dopolnile svoje strokovno znanje in pridobile kompetence s področja inkluzije,
čustvenega ter socialnega razvoja, medkulturnega dialoga ter spoznale nove metode za
vnašanje vsebin za spodbujanje čustveno-socialnega razvoja otrok v neposredno delo z
otroki. S predstavitvijo pridobljenih znanj sodelavcem jim bodo pomagale pri prepoznavanju
potreb otrok ter jim ponudile orodja in načine za spremljanje in vplivanje na klimo v
oddelkih. Posebno pozornost bodo namenile tudi participaciji otrok v vseh segmentih
dejavnosti v vrtcu – izbiri, načrtovanju, izvajanju ter evalvaciji.


V okviru projekta so se članice tima udeležile naslednjih izobraževanj v tujini:

  • Diversity, Cultural Awareness and Inclusion: working crossculturally (Anglija)
  • Mindfulness and Meditation: Outdoor and Relaxing Education (Španija)
  • Music at the Kindergarten (Ciper)
  • Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques (Hrvaška)