Fit vrtec

Vrtec Velenje je že od leta 1999 vključen v MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA, čigar
vodilo je »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« in je projekt promocije GIBALNE ŠPORTNE
aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader
vrtcev in osnovnih šol.
Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se
otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati učijo. Na tak način rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo
svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.
Fit vadbeni program je privlačen in dostopen vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne
sposobnosti, spol, starost, socialni položaj, veroizpoved. Vsebuje energične, vznemirljive in
zabavne gibalne aktivnosti, katerih moto je vrniti zabavo in igro v športno vzgojo otrok ter s
tem gibanje in šport otrokom predstaviti kot potrebo in ne kot obveznost.
Otroci v našem vrtcu se vključujejo v vse aktivnosti, ki jih vsebuje Fit program: vadbene ure,
jutranje vadbe, gibalne minute, Fit didaktično gibalne igre, Fit aktivni sprehodi. Gibalne
izkušnje pridobivajo tudi v Fit kotičkih, hodnikih in na Fit igrišču, vsakodnevno in z lastnim
zgledom pa otroke spodbujamo tudi k Fit hidraciji, ki je postala del dnevne rutine v vrtcu.
Tekom izvajanja programa in skozi proces učenja strokovni delavci z otroki sodelujemo in
tako tudi sami rastemo in dozorevamo. Udeležujemo se izobraževanj, seminarjev in delavnic,
kjer pridobivamo, nadgrajujemo in izmenjujemo znanja, ki so potrebna za kakovostno
izvajanje Fit programa.
Z veseljem vključujemo tudi starše; kot aktivne sodelavce in podporo s tribun, ki je bila zelo
dobrodošla na obeh Fit prireditvah, ki smo ju organizirali: Fit olimpijada v šolskem letu
2009/10 na kateri je sodelovalo 750 otrok in Fit plesna prireditev v juniju 2016, kjer je
plesalo in se zabavalo kar 960 otrok našega vrtca.

Osnovno vodilo Fit vadbe, ki jo izvajamo v vrtcu, je torej razvijati veselje do gibanja, ali kot
pravi Barbara Konda, direktorica mednarodnega projekta Fit Slovenija:
»Če daš lahko otroku le eno darilo, mu ne vzemi navdušenja in možnosti za gibanje!«