Knapovski dnevi

Namen projekta: Spoznavanje mesta Velenje in rudarjenja kot enega izmed pomembnih dejavnikov za razvoj Velenja. Spoznavanje običajev našega okolja (tudi v povezavi s hrano).

Cilj: Otrok spoznava, kako je zgrajena družba in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava različne praznike in običaje.

Dejavnosti:

  • Kdo je rudar?, Kaj počne?, Zakaj potrebujemo premog?
  • Običaji: pozdrav Srečno!, skok čez kožo, rudarska budnica
  • Oprema rudarja, svečana rudarska uniforma
  • Simbol rudarstva
  • Sveta Barbara – zaščitnica rudarstva, sejanje žita 4. 12.

V šolskem letu 2016/17 je v Vrtcu Velenje potekal projekt S krtkom Ligijem raziskujemo Velenje (Ligi je maskota Muzeja premogovništva). V sklopu projekta smo otrokom ponudili tudi “knapovsko malico”, ki je sestavljena iz kranjske klobase in kruha. V naslednjih letih smo namesto malice uvedli “knapovski zajtrk”. Sodelujemo z Muzejem premogovništva (obisk muzeja, vodeni ogledi), Premogovnikom Velenje (obisk rudarjev, članov rudarske godbe, vzorci premoga za raziskovanje in likovne dejavnosti) ter Muzejem mineralov.