Prosto delovno mesto – Spremljevalec gibalno oviranega otroka

3. 8. 2020 smo na spletni strani ZRSZ objavili potrebo po posredovanju kandidatov na prosto delovno mesto – “Spremljevalec gibalno oviranega otroka”

OPIS DEL IN NALOG:

Pomoč gibalno oviranemu predšolskemu otroku.

Zahtevana strokovna izobrazba:

150 srednja strokovna, srednja splošna, 0910 Zdravstvo, podrobneje
neopredeljeno

Trajanje zaposlitve: določen čas – 3 mesece

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevano znanje jezikov: SLOVENSKI JEZIK

-razumevanje in govorjenje: tekoče

-pisanje: tekoče

ZRSZ je prosto delovno mesto objavil v prostorih Zavoda in na spletnih straneh.

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

Vrsta prijave kandidatov:  vloga po e–pošti (damjana@vrtec-velenje.si)

Kontaktna oseba:

Damjana Polanec

damjana@vrtec-velenje.si