Prosto delovno mesto – Spremljevalec gibalno oviranega otroka

3. 10. 2019 smo na spletni strani ZRSZ objavili potrebo po posredovanju kandidatov na prosto delovno mesto – “Spremljevalec gibalno oviranega otroka”

 

OPIS DEL IN NALOG:

Pomoč gibalno oviranemu predšolskemu otroku.

 

Zahtevana strokovna izobrazba:

14099 – Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno.

142 – Izobraževalne vede

 

Trajanje zaposlitve: določen čas – 9 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

 

Zahtevano znanje jezikov: SLOVENSKI JEZIK

-razumevanje in govorjenje: tekoče

-pisanje: tekoče

 

ZRSZ je prosto delovno mesto objavil v prostorih Zavoda in na spletnih straneh.

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

 

Vrsta prijave kandidatov:  vloga po e–pošti (jana.blekac@guest.arnes.si)

                                   

 

Kontaktna oseba:

Jana Blekač

jana.blekac@guest.arnes.si