Sankanje

Čeprav je snega malo, ga je dovolj za zabavno sankaško dopoldne. Jupi, kako drsi!