Senčno gledališče

Strokovne delavke so nam odigrale senčno lutkovno predstavo, Rokavička.

Bila nam je zelo všeč.