Sprememba ekonomskih cen programov v Vrtcu Velenje

Spoštovani starši!

Svet Mestne občine Velenje je na svoji 23. seji dne, 26. 9. 2017 sprejel sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov v Vrtcu Velenje. Nove ekonomske cene veljajo od 1. 10. 2017 dalje.

Novi ceniki so objavljeni na oglasnih deskah, v vseh enotah Vrtca Velenje ter na povezavi  Lestvica plačil 2017/2018.

Nataša Doler, ravnateljica Vrtca Velenje