Uspešno zaključen projekt Ekošola

V letošnjem šolskem letu smo v Vrtcu Velenje znotraj programa Ekošola izvedli 18 projektov z okoljsko vsebino. Otroci so skupaj s strokovnimi delavci raziskovali gozd, sejali in sadili zelenjavo ter zdravilne rastline, spoznavali in poskušali lokalno pridelano hrano, se seznanjali z varčnim ravnanjem z energijo, vodo, potrošnim materialom. Ločevali smo odpadke in z zbiranjem odpadnega materiala sodelovali v humanitarnih akcijah (zbiranje zamaškov za Angeliko ter zbiranje odpadnih baterij za letovanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami).
Zahvaljujemo se vsem zunanjim sodelavcem, staršem, hišnikom in kuharicam, ki so nam s poučnimi obiski in pomočjo pri zbiranju odpadnega materiala pomagali pri izvedbi dejavnosti!

Otroci in strokovni delavci Vrtca Velenje