Utrinki Jakec

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

V tem tednu smo z otroki v okviru projekta v garderobi uredili Eko kotiček, si izdelali koše in piktograme za ločevanje odpadkov, zbirali različno odpadno embalažo in iz nje izdelovali nove izdelke ter se ob tem veliko naučili.  Poskrbeli smo tudi za naše igrišče in opravili temeljito čistilno akcijo.