Utrinki Jakec

NENAPOVEDANA EVAKUACIJA

V mesecu oktobru, ki je tudi mesec požarne varnosti, smo imeli nenapovedano evakuacijo PGD Pesje in poklicne enote Premogovnika Velenje. Pred požarom smo se uspešno umaknili in iz zbirne točke varno opazovali potek gašenja. Po vaji so nas gasilci povabili na ogled opreme in notranjosti vozil, za kar se jim lepo zahvaljujemo.