Utrinki Mlinček

GOZDNA POSTELJA…

Tiho veter v vejah šelesti, v toplo posteljo pa škrat Biser hiti.