Utrinki Najdihojca

POMLADNE RAZNOLIKOSTI

V knjigah, slikanicah in leksikonih smo si ogledovali različne cvetlice in drobne travniške živali. Igrali in raziskovali smo zemljo oz. prst. Različne posodice smo polnili, presipali, praznili … Posadili in posejali smo različna semena in cvetlice, ki smo jih skrbno zalivali in vsakodnevno opazovali. V likovnem kotičku smo risali in slikali z različnimi likovnimi sredstvi. Na igrišču smo nabirali travniške cvetlice, na sprehodu v okolici vrtca pa jih opazovali. Obiskali smo tudi cvetličarno, v kateri smo si ogledali različne rože in se pogovarjali s cvetličarko. Na koncu obiska smo vsi dobili rožo.