Utrinki Tinkara

FIT DOPOLDNE

Četrtek je v letošnjem šolskem letu poseben dan. Namenjen je druženju  skupin iz vseh oddelkov enote Tinkara. Tako se je na današnji četrtek v našem vrtcu odvijalo Fit dopoldne, kjer smo v vseh igralnicah vzgojiteljice pripravile različne gibalne izzive. Otroci so lahko samostojno prehajali iz igralnice v igralnico in vse do telovadnice. Odvilo se je zanimivo in gibalnih izzivov polno dopoldne.