Vabilo na vpis v Vrtec Velenje

Vlogo za vpis otroka v vrtec in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-velenje.si 

Vloge so lahko skenirane in opremljene s podpisom, v kolikor to ni mogoče, zadostuje navedba imena in priimka staršev ali skrbnikov.

K podpisu pogodbe vas bomo pozvali naknadno.

Potrebna dokazila iz 13. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje bodo starši priložili, če jih bo k temu pozval vrtec.

Dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu vpis@vrtec-velenje.si in na telefonskih številkah: 041 313 031 – Mateja Lipičnik, 065 556 890 – Anja Knez.