VPIS V VRTEC VELENJE za šolsko leto 2020/2021

Vpis je namenjen vsem otrokom novincem, ki bi se v vrtec vključili z mesecem septembrom ali oktobrom 2020. Vsi tisti, ki bi otroke vključili v vrtec kasneje, uredite vpis mesec dni prej na upravi vrtca (Šlandrova 11, Velenje).