Vpis

VPIS-vse-potrebne-informacije-23-24

Vpis novincev v Vrtec Velenje poteka na dva načina: v času rednega vpisa za prihodnje šolsko leto, kakor tudi tekom celotnega šolskega leta.

REDNI VPIS

Vsako leto v mesecu marcu poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Točen termin rednih vpisov bomo objavili na spletni strani vrtca pod kategorijo »Obvestila«, v prostorih vrtca in v lokalnih medijih približno en mesec pred začetkom rednega vpisa. Redni vpis za novo šolsko leto poteka v prostorih vrtca Vrtiljak (Cesta talcev 20, Velenje).

V času rednih vpisov lahko starši oddajo vpisno dokumentacijo za otroke, ki bodo začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru ali oktobru istega leta in bodo takrat tudi dopolnili 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (določilo 20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS).

VPIS MED ŠOLSKIM LETOM

Otroke lahko v vrtec vpišete tudi med šolskim letom. Vpisno dokumentacijo lahko med šolskim letom oddate največ mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec. Vpis otroka med šolskim letom starši uredijo na upravi vrtca (enota Tinkara, Šlandrova 11a, Velenje). Vpis v vrtec velja do izpisa.

Vpis je mogoč le s 1. ali 15. v mesecu. Evidenčnih vpisov in rezervacij, z izjemo počitniških mesecev, ne zagotavljamo.

Vpisna dokumentacija obsega:

  • Vloga za vpis otroka v vrtec
  • Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca,
  • Ostala dokazila.

Več informacij o vpisni dokumentaciji najdete pod zavihkom Obrazci.

Dodatne informacije glede vpisov lahko dobite na spodnjih telefonskih številkah:

03 898 24 02 (Alenka Rozman) – obračuni, vpisi med šolskim letom  

03 898 24 10 (Polonca Žlebnik Arlič) – obračuni, vpisi med šolskim letom  

05 908 64 20, 041 313 031 (Mateja Lipičnik) – svetovalna služba

03 777 93 45, 065 556 890 (Anja Knez) – svetovalna služba

05 908 64 28, 051 650 821 (Jana Flego) – svetovalna služba