Odpoved vloge in izpis

Starši novincev lahko v času od rednega vpisa do dneva vstopa otroka v vrtec odpoveste vlogo za vpis. Željo o odpovedi vloge je potrebno pisno nasloviti na svetovalno službo na enega od spodaj navedenih elektronskih naslovov, pri čemer pa je potrebno navesti podatke o otroku in vlagatelju:

mateja.lipicnik@vrtec-velenje.si  (Mateja Lipičnik)

anja.knez@vrtec-velenje.si (Anja Knez)

jana.flego@vrtec-velenje.si (Jana Flego)

Z odpovedjo vloge je vaša vloga izničena, otrok pa v vrtcu nima več zagotovljenega mesta. Ob želenem ponovnem vpisu je potrebno vpisno dokumentacijo ponovno izpolniti in priložiti.

Izpis otroka iz vrtca pa je mogoč s 1. ali 15. dnem v mesecu, v vpisni službi Vrtca Velenje pa je potrebno pravočasno najaviti željo po izpisu, vsaj 5 dni pred nameravanim izpisom. Izpolnjeno izpisnico je potrebno prinesti v vpisno službo vrtca (enota Tinkara, Šlandrova 11a, Velenje). Otroke, ki gredo s septembrom v šolo in vrtca ne bodo obiskovali do konca šolskega leta (31. 8.), morajo starši prav tako izpisati vsaj 5 dni pred nameravanim izpisom. V kolikor starši uveljavljajo subvencijo za plačilo vrtca, je izpis otroka iz vrtca potrebno sporočiti na pristojni Center za socialno delo v roku 8 dni.

Obrazce za vpis in izpis najdete na strani obrazci.

Več informacij glede izpisa lahko dobite na telefonskih številkah: 03 898 24 02 (Alenka Rozman), 03 898 24 10 (Polonca Arlič Žlebnik) ali pa po elektronski pošti na naslov: alenka.rozman@vrtec-velenje.si, polona.zlebnik@vrtec-velenje.si ali obracun.poloznic@vrtec-velenje.si.