Premestitve med enotami

V kolikor otrok v času vpisa in sprejetja v vrtec ni sprejet v želeno enoto vrtca, se lahko prestavitev izvede tudi kasneje med šolskim letom, če se v želeni enoti sprosti mesto v zanj primerni starostni skupini. Prestavitev je možna z oddajo Vloge za prestavitev v drugo enoto ali program vrtca

Prestavitev otroka v drugo enoto ali drug program Vrtca Velenje 2024/2025

Vlogo najdete na strani obrazci.

V primeru, da se v šolskem letu v želeni enoti ne sprosti mesto za vašega otroka, lahko v mesecu marcu oddate novo Vlogo za prestavitev v drugo enoto ali program vrtca (za naslednje šolsko leto) in bomo prestavitev izvedli pri oblikovanju oddelkov za naslednje šolsko leto. V tem primeru imajo otroci, ki so že vključeni v naš vrtec, prednost pred otroki, ki se vpisujejo za novo šolsko leto.

V kolikor v želeni enoti prostega mesta, kljub prednosti, ni, prestavitve ne moremo uresničiti. O (ne)uresničitvi vloge za prestavitev vas pisno obvestimo.