Trening starševstva – Neverjetna leta

TRENINGI STARŠEVSTVA

Treningi starševstva Neverjetna leta ponujajo dokazano učinkovito orodje pri preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav pri otrocih ter krepijo njihove socialne veščine, samokontrolo in čustveno izražanje. Treningi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno ter izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

VEDENJSKE MOTNJE

Vedenjske motnje sodijo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja. Vodijo lahko v veliko obremenitev tako družinskega življenja kot šolskega okolja in predstavljajo oviro za otrokov nadaljnji zdrav psihosocialni razvoj.

Raziskave potrjujejo, da je vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče preprečevati in zmanjševati. Treningi starševstva Neverjetna leta so eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih.

Več informacij o programu najdete na spletnih straneh: www.neverjetna-leta.si in www.incredibleyears.com.

KOMU SO TRENINGI NAMENJENI?

Treningi starševstva Neverjetna leta so namenjeni staršem otrok od 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok.

KAKO TRENINGI POTEKAJO?

Program je sestavljen iz 14 do 18 tedenskih skupinskih srečanj po dve uri. Treningi  se izvajajo v prostorih ZD Velenje, kjer je poskrbljeno tudi za varstvo otrok. Program treningov starševstva je za starše brezplačen.

Pozornost na treningih je namenjena krepitvi dobrega odnosa med starši in otroki. Starši se v okviru treninga naučijo, kako razvijati otrokovo pripravljenost za šolo in njegove akademske, čustvene ter socialne veščine. Spoznajo, kako pohvaliti in nagrajevati otrokovo vedenje, kako vzpostavljati hišna pravila, rutine in meje ter kako ravnati v primeru neželenih vedenj. Prav tako usvojijo spretnosti, kako se na spodbuden in otroku prijazen način vključevati v njegovo prosto igro.

KDO TRENINGE IZVAJA?

Treninge starševstva v Velenju izvajajo usposobljeni izvajalci iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov iz ZD Velenje.

KAKO SE PRIJAVITI?

Starši se prijavite preko spletne prijave, ki je dostopna na povezavi PRIJAVA . (v prijavi izberite enoto ZD Velenje, CDZOM)

O poteku izvajanja treningov vas bodo obvestili izvajalci po prejemu prijave.

KONTAKT

e-naslov: matic.kovse@zd-velenje.si

telefon: 03 / 899 55 01 (Matic Kovše, soc. delavec, CDZOM Velenje)

Treninge starševstva Neverjetna leta financira Zdravstvena zavarovalnica Slovenije, zato so za starše brezplačni.