Zdravstvena odsotnost

Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi Vloge za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za določen čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši tako plačajo 50% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi Vloge za uveljavitev pravice do znižanja oziroma do oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni se upošteva prvi dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.

Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve Vloge za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za otroke vključene v razvojni oddelek kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, z odločbo komisije za razvrščanje pri Zavodu z šolstvo Republike Slovenije, usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi boleznii (povezava)

Več o zdravstveni odsotnosti otrok si lahko preberete v Sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje Občine Velenje, ki je pripet na oglasnih deskah v vseh naših enotah.

Za dodatne informacije sta vam na voljo Alenka Rozman (03 898 24 02, alenka.rozman@vrtec-velenje.si) in Polonca žlebnik Arlič (03 898 24 10, 051 645 030, polona.zlebnik@vrtec-velenje.si).